Naprapat innan köksrenovering – Är det bra?

Den som funderar på att göra en köksrenovering funderar kanske också på vilka regler som gäller. Generellt finns det ganska få lagar som reglerar en köksrenovering, åtminstone om talar om köksrenoveringar som de utförs i allmänhet. Med det sagt, så bör man tänka bland annat på försäkringsbolaget, ROT-avdrag och vad som gäller kring bygglov.

Vad säger försäkringsbolaget om naprapat för värk?

Det finns en sak som är bra att tänka på ur försäkringssynpunkt, och det är att arbeten, främst inom VVS och el, måste vara fackmannamässigt utförda. Som regel är det bäst att anlita behöriga hantverkare för dessa arbeten, snarare än att försöka sig på dem själv, utan naprapat. Det här gäller framförallt elarbeten, som kan ge upphov till allvarliga skador om man inte har tillräcklig erfarenhet och goda förkunskaper.

Om en olycka uppstår, till exempel till följd av undermålig VVS- eller elarbete, finns risken att ditt försäkringsbolag inte är särskilt pigga på att betala ut pengar som ersätter skadorna. Ta det säkra före det osäkra och se till att behöriga elektriker och rörmokare utför VVS- och elarbeten.

ROT-avdrag

ROT-avdraget är avgörande för många som planerar att göra en köksrenovering. Det minskar kostnaderna markant, eftersom hantverkarnas timkostnader ofta äter upp en rejäl del av budgeten. Med ROT så subventioneras dessa arbetskostnader med 30 %.

För att kunna nyttja ROT-avdrag behöver du bland annat uppfylla följande punkter på listan:

  • Arbetet ska utföras i en bostad som du äger.
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt för att kostnaderna ska kunna dras av mot det du har betalat in.
  • Du måste helt eller delvis bo i bostaden där arbetet ska utföras. Fritidshus räknas som bostäder.
  • Utföraren måste ha F-skatt eller A-skatt. Vid A-skatt får du göra avdragför arbetet som motsvarar arbetsgivaravgiften.

Bygglov

Om det är en mer omfattande köksrenovering som ska utföras, så kan ett bygglov krävas. Om renoveringen till exempel innebär ingrepp i husets bärande konstruktion, ventilation, vattensystem, avloppssystem bör du tala med kommunen innan du sätter igång. Sannolikt krävs i sådana fall bygglov. Ska du göra en stor renovering, som innefattar utbyggnad, kommer ett bygglov att behövas. Det behövs även om du ska sätta in ett nytt fönster, eller göra något annat som förändrar husets utsida i grunden.

Om du har grannar nära

Du som har grannar nära riskerar att störa dem när arbetet pågår, speciellt om det är en omfattande köksrenovering som ska göras. Bor du i en hyresrätt, och ofta bostadsrätt, gäller att byggarbeten ska utföras på dagtid. Hur tidigt man får börja på morgonen finns det en gräns för – hör med din förening eller din hyresvärd om vilka tider som gäller.

Främst gäller givetvis att man för en dialog med grannarna och att man följer trivselreglerna. Sunt förnuft och god kommunikation mellan grannarna kommer man långt med. Om du väsnas under orimliga tider kan din granne kontakta styrelsen, som i sin tur kommer att be dig att följa trivselreglerna. Om inte det får någon verkan, så kan det bli grund för uppsägning av dig som medlem.

Comments are closed.