Att söka vård hos en naprapat

Om du har en smärta som uppstår vid specifika rörelser kan hjälpen finnas att få hos en naprapat. Bokning kan ske direkt till en klinik alternativt efter remiss av läkare.

Privata kliniker med landstingsavtal

En naprapat kan arbeta inom landstinget men enligt 1177 driver de flesta privata mottagningar. Dessa kan i sin tur ha avtal med landstinget vilket innebär att de som söker vård enbart betalar en lägre patientavgift för naprapat stockholm pris. Detta alltså i likhet med om vård hade sökts inom landstinget.

En del driver privata kliniker utan att ha avtal. För besökaren innebär det högre avgift men samtidigt är många beredda att betala detta för att få den vård som eftersöks. Fråga alltid om din naprapat har avtal med landstinget om priset är avgörande!

Bokning av tid

Bokning sker direkt hos den naprapat du vill gå till. Många erbjuder bokningstjänster online, andra att enbart bokning sker via telefon eller e-mail. Kom ihåg att boka av en tid vid sjukdom eller annan orsak til uteblivelse. Annars har de ha rätten att debitera dig en kostnad.

Undersökningen

För att kunna kartlägga besvären börjar ofta undersökningen med en del frågor kring livsstil, sjukdomar, arbete med mera. Detta åtminstone vid första besöket för en rätt helhetsbild ska kunna skapas. Många ser besöket hos en naprapat som en ”quick fix” där problemet enkelt ska försvinna. Men det är fel synsätt. Naprapaten ser även på orsaker och bakomliggande faktorer. Detta för att problemet inte ska återkomma.

Vid undersökning kommer leder, muskler och nervsystem undersökas gällande dess funktion. Ofta innefattar det en rad olika rörelser för därmed tydligt avgöra var problemet sitter.

Behandling

Vad behandlingen består av beror helt på vilken problematik som hittats. Skulle misstanke om sjukdom eller diagnos uppstå kommer remiss skickas till en läkare för en vidare hälsoundersökning. Annars sker ofta träning av muskler och leder samt proaktiva åtgärder för att skapa stabilitet och minska risken att problemen förvärras. En naprapat kan även använda manuella tekniker för att mobilisera och korrigera.

Bland manipulationer är ledmanipulation vanligast. Det innebär att leden förs ut en liten bit varpå ett tryck skapas för manipulationen av en naprapat. Det är detta läge som ett litet ”knäpp” brukar höras vilket vissa upplever som obehagligt. Inte för att det gör ont utan för att det låter värre än vad det egentligen är.

(Informationen är en sammanfattning från 1177. Se hemsidan för komplett information om yrket och vad du bör tänka på om du söker denna vårdform)